Giải Nhất Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (Hoa khôi)

Họ tên:   Đặng Mỹ Huyền
Ngày sinh:   02/06/1997
Số báo danh:   341

Giải Nhì Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (Á khôi 1)

Họ tên:   Công Lê Minh Hương
Ngày sinh:   10/10/1996
Số báo danh:   603

Giải Ba Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (Á khôi 2)

Họ tên:   Nguyễn Thu Hằng
Ngày sinh:   10/03/1993
Số báo danh:   1102

Giải thưởng Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất

Họ tên:   Vũ Thị Lan
Ngày sinh:   23/02/1995
Số báo danh:   590

Giải thưởng Nữ sinh viên Tài năng

Họ tên:   Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày sinh:   01/05/1994
Số báo danh:   809

Giải thưởng Nữ sinh viên Thân thiện

Họ tên:   Bùi Phạm Thúy Vi
Ngày sinh:   16/02/1995
Số báo danh:   732

Giải thưởng Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất

Họ tên:   Đặng Mỹ Huyền
Ngày sinh:   02/06/1997
Số báo danh:   341

Giải thưởng Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh

Họ tên:   Công Lê Minh Hương
Ngày sinh:   10/10/1996
Số báo danh:   603

Lịch sử đăng quang

Nhà tài trợ