Name: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh SBD: 131 Trường: Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Chia sẻ lên facebook