Name: Phạm Thị Thảo My SBD: 118 Trường: Cao đẳng Công thương Tp. Hồ Chí Minh Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Chia sẻ lên facebook